Medical Corp SRL este certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 13485:2016.

Totodată Medical Corp deține Avizul de Funcționare Nr.8393 /12.09.2022 eliberat de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru comercializarea, repararea, verificare și punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale.

Standardul ISO 13485 este un standard de certificare pentru abordarea de calitate dezvoltată pentru sectorul dispozitivelor medicale. Titlul complet este "Dispozitive medicale – Sisteme de management al calității – Cerințe în scopuri de reglementare" indică demonstrarea conformității cu reglementările, recunoscută la nivel internațional de către cei care activează în industrie.

Termenul "dispozitiv medical" corespunde cu mii de produse diferite, de la cel mai simplu produs până la cel mai complex. Cadrul de reglementare al sectorului de dispozitive medicale cunoaște o înăsprire în ultima perioadă, iar odată cu sosirea Regulamentelor Uniunii Europene 2017/745 și 2017/746, producătorii și distribuitorii trebuie să demonstreze controlul asupra riscului și a trasabilității pe tot parcursul ciclului de viață al dispozitivului medical.